Nama Lembaga Alamat Url Website JDIH
Majelis Permusyawaratan Rakyat http://jdih.mpr.go.id
Dewan Perwakilan Rakyat https://www.dpr.go.id/jdih
Dewan Perwakilan Daerah https://jdih.dpd.go.id/
Mahkamah Konstitusi https://jdih.mkri.id/
Mahkamah Agung https://jdih.mahkamahagung.go.id/